Bạn Trang Nhung

    22

    Lúc đầu mình cũng rất băn khoăn, nhưng sau khi nghe tư vấn kỹ và đăc biệt là không cần cọc trước thì mình đã làm, và thưc sự là chất lượng sản phẩm tốt